new header 061
NL - UK

Giften

De Aartsenfruit Kids Foundation is door de Nederlandse Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling zoals bedoeld in artikel 32 lid 1, onderdeel 3 en artikel 33 lid 1, onderdeel 4 Successiewet 1956 RSIN-nummer 8176.94.742.

Aftrekbaarheid giften voor privépersonen
Door deze officiële erkenning zijn giften aan de AKF voor de verstrekker fiscaal aftrekbaar. De mate van aftrekbaarheid is aan wettelijke normen gebonden. Via bijgevoegde link kunt U dit voor uw eigen situatie zelf bepalen.

Download belastingdienst aftrek giften