new header 03
NL - UK

StOerGelukkig

Ons gedachtegoed

'Kinderen hebben het recht om te weten!'
AKF wil bereiken dat kinderen - de volwassenen van de toekomst - bewust worden in wat ze doen, in hoe ze omgaan met anderen én met zichzelf. Kinderen hebben het recht te weten hoe voeding, natuur en welzijn met elkaar verbonden zijn. Door in begrijpelijke kindertaal - zonder opgestoken wijsvinger - inzicht te geven in o.a. het belang van goede voeding en een gezonde levensstijl, kunnen ze later bewustere en daarmee betere keuzes maken voor zichzelf en hun omgeving.'Het is stoer om Oer Gelukkig te zijn!'
Bij de verdere ontwikkeling van haar gedachtegoed raakte AKF geïnspireerd door het boek ‘Oersterk’ van Richard de Leth. Gesterkt door zijn inzichten ontsproot de gedachte ‘het is stoer om Oer Gelukkig te zijn!’. Ofwel ‘stOerGelukkig’. Onder deze naam en met deze filosofie ontwikkelt de stichting diverse projecten en activiteiten. 

Trajecten
‘stOerGelukkig’ vertaalt zich naar drie trajecten:

  • Schoolprojecten
  • Ondersteunende projecten
  • Sponsoring van groente & fruit

Schoolprojecten

Bewustwording door beleving
Bewustwording willen we creëren door verschillende korte interventies te ontwikkelen voor diverse groepen van basisscholen. De beleving staat daarbij centraal. Door 'te laten beleven' wordt de boodschap veel krachtiger en aansprekender op kinderen overgebracht.Met voor de langere termijn een landelijk ambitieniveau en een basisschool-breed projectaanbod, is AKF met het scholenproject 'Stoere Traktaties' van start gegaan bij groepen 4/5 van diverse basisscholen in de regio Breda. Onze inzet is dat deze belevingsprojecten uiteindelijk net zo gewoon worden als rekenen en schrijven op school, en dat ouders de onderwerpen en projecten zullen ervaren als noodzakelijk voor een gezonde ontwikkeling van hun kinderen.

Ondersteunende projecten

Schaalvergroting door partnerships
Om met 'stOerGelukkig' een grotere kinder- en jongeren doelgroep te willen bereiken is AKF een samenwerking aangegaan met CJG Breda (Centrum Jeugd en Gezin). Hulpbehoevende kinderen worden door CJG geselecteerd en doorverwezen naar de ondersteunende projecten van AKF. Een voorbeeld hiervan is het project 'Kinderfeestjes'. In het kader van het project 'Playing for Succes' is AKF een samenwerking aangegaan met Jupiler League voetbalvereniging NAC Breda.
 

Sponsoring groente & fruit

Gezonder door gratis vitaminen
Door het sponsoren van groente en fruit op scholen en tijdens sportgerelateerde evenementen zoals de Avond Vierdaagse, probeert AKF op directe wijze bij te dragen aan de gezondheid van kinderen. Als tegenprestatie vraagt AKF aandacht voor de stichting en haar projecten d.m.v. (aan de organisaties ter beschikking gestelde) posters, flyers, banieren en web-banners.